empty.png

Zbadaj gotowość szkolną swojego dziecka

 

Logopedia

Zostań członkiem PSDLUX

pobierz dokument (pdf)

Przewodnik dla rodziców

pobierz dokument (pdf)

Konsultacje w Nowej Osadzie

  • Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu
  • Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu
  • Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu
Bezpłatne konsultacje w każdą pierwszą środę miesiąca. Wyślij zgłoszenie na adres: psdlux@gmail.com Informację o miejscu i godzinie wyślemy na adres zainteresowanego.
Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym                    i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. 

Więcej…
 
Dziecko w okresie wczesnoszkolnym

DZIECKO  W  OKRESIE  WCZESNOSZKOLNYM

Rozwój psychiczny dziecka jest procesem długotrwałym uwarunkowanym biologicznie i społecznie, którego efektem są zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w jego psychice. Zmiany te następują według określonej kolejności i w określonym czasie w obrębie wszystkich funkcji psychicznych i ruchowych jednostki, przy czym warunkują się one wzajemnie, tzn. osiągnięcia rozwojowe  w jednym zakresie umożliwiają i stymulują postęp w innych sferach. Taki globalny rozwój psychomotoryczny dziecka, zsynchronizowany z jego wiekiem jest rozwojem prawidłowym, harmonijnym. Zdrowo rozwijające się dzieci wychowane w podobnych warunkach społeczno ? kulturalnych, charakteryzują się osiągnięciami rozwojowymi typowymi dla danego poziomu wieku. Doskonalenie się struktury organizmu umożliwia wykonywanie bardzo złożonych czynności, co następuje pod wpływem wewnętrznych i zewnętrznych warunków. Organizm reagując na bodźce z zewnątrz, dążąc do zachowania równowagi biologicznej doskonali i modyfikuje swoje funkcje. Funkcje te stają się podłożem biologicznym, przekazywanym na drodze genetycznej, na którym mogą powstać nowe formy zachowania jednostki, lecz tylko pod wpływem odpowiednich warunków zewnętrznych. Na przykład zdaniem M. Dunin ? Wąsowicz ?rozwój mowy jest możliwy wyłącznie u człowieka, u którego w filogenezie zostały wytworzone odpowiednie struktury w obrębie centralnego układu nerwowego oraz odpowiednio ukształtowany aparat artykulacyjny(...). Aby jednak słowne ujmowanie rzeczywistości mogło być zaktualizowane, w rozwoju jednostki nieodzowne są wzorce, które dziecko słyszy, oraz stymulacja do posługiwania się mową. Tak więc każda nowa czynność, nowe zachowanie powstaje na bazie uprzednich doświadczeń dziecka? (M. Dunin
Wąsowicz, Warszawa 1977, s.58).

 

Więcej…
 
Międzynarodowe Forum Dysleksjii w Luksemburgu

W dniu 30 stycznia 2016 roku odbyło się Międzynarodowe Forum Dysleksji pod Patronatem Fundacji Wielkiego Księcia Luxembourga oraz Księżnej Marii Teresy de Luxembourg. Na konferecję przybyła niemal cała Rodzina Książęca oraz Przedstawiciele Rządu Luxembourga. Forum skierowane było do nauczycieli, terapeutów, lekarzy oraz rodziców. W forum uczestniczyło około 1500 uczestników. Dysforum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas forum można było wysłuchać wielu interesujących wystąpień, np. Księżna Maria Teresa de Luxembourg, Książę Luise de Luxembourg,  Sir Jackie Stewart, Ministra Edukacji Luksemburga Pana Claude Meisch, Profesorowie z Austrii, Belgii, Anglii. Podczas konferencji była możliwość uczestnictwa w różnych warsztatach doskonalących pracę z uczniami posiadającymi różne deficyty (dysleksja, ADHD, problemy z koncentracją itp.) 
Pani Judith Sanson, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Dysleksji oraz przedstawiciel UNESCO w Londynie, poprowadziła dwugodzinne zajęcia, mające na celu przedstawienie nowej metody, nowego programu wspomagającego naukę języka angielskiego przez uczniów z dysleksją MOOC's https://www.coursera.org/learn/dyslexia-difficulties
Poniżej link, za pomocą którego możecie Państwo obejrzeć i wysłuchać bardzo interesujących wystąpień oraz dyskusję,która miała miejsce podczas forum
http://www.dysforum.lu/home_new/

 


 
Międzynarodowe Forum dotyczące dysleksji w Luksemburgu, patronat Księżna Maria Teresa de Luxembourg

Dnia 30 stycznia 2016 odbędzie sie Międzynarodowe Forum dotyczące dysleksji oraz problemów związanych z nauką, organizowane pod patronatem Księżnej Marii Teresy de Luxembourg. Udział jest bezpłatny, jedynie należy zarejestrować sie na stronie www.dysforum.lu   Gorąco zachęcamy do udziału rodziców oraz opiekunów uczniów, którzy maja problemy z nauką, koncentracją, czy nauką języków.
Serdecznie zapraszamy!

 
Lateralny dominujący profil działania mózgu - dysleksja, czy wyzwanie.

Lateralny dominujący profil działania mózgu - dysleksja, czy wyzwanie.

Co ma wspólnego dysleksja z lewą półkulą mózgową? Bardzo wiele. Ta część mózgu odpowiada bowiem za umiejętności takie jak używanie języka pisanego i mówionego, zdolności analityczne, matematyczne i naukowe. Prawa półkula odpowiada natomiast za rozpoznawanie kolorów, kształtów, rytmów oraz ich wzajemnej zależności. Jest więc związana z uzdolnieniami artystycznymi, kompozycyjnymi, a także z wyobraźnią i poczuciem humoru.

Prawidłowa praca mózgu, a tym samym całego ciała, oparta jest na harmonijnej współpracy między obiema półkulami. To właśnie asymetria w ich współdziałaniu oraz zaburzenie funkcjonowania lewej półkuli jest przyczyną tzw. paradoksów dysleksji ? dziecko jest inteligentne, a mimo to ma problemy z nauką. Może mieć słuch absolutny, ale nie przeczyta nut.

Dzięki wzmożonej aktywności
prawej półkuli mózgowej można przejawiać wybitne uzdolnienia, mimo trudności z podstawowymi umiejętnościami typu pisanie czy liczenie w pamięci. Te same funkcje mózgu, które odpowiadając za problemy dyslektyków, mogą być źródłem wielu pozytywnych cech. Przykładowe z nich to:

  • duża wrażliwość (tzw. inteligencja emocjonalna), ciekawość i intuicja,
  • błyskotliwość, inteligencja,
  • kreatywność, umiejętność przetwarzania doznań percepcji,
  • polisensoryzm (wykorzystywanie wszystkich zmysłów w postrzeganiu). 

Więcej…
 


Strona 1 z 23
Copyright ©  PSDLux     Templates Joomla